Υποψηφιότητες μέσω της διεθνούς διαδικασίας εισαγωγής

Η διεθνής διαδικασία εισαγωγής

  • Απευθύνεται σε φοιτητές από όλο τον κόσμο με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση
  • Εκτυλίσσεται σε δύο σκέλη: στην επιλογή βάσει των φακέλων των υποψηφίων και στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις των υποψηφίων που επιλέχθηκαν στην πρώτη φάση.
  • Διαθέτει 10 θέσεις για σπουδές θετικών επιστημών και 10 θέσεις για φιλοσοφικές σπουδές.
  • Προσφέρει τριετή υποτροφία σπουδών για την προετοιμασία ενός Master της ENS  (ή κάποιου ιδρύματος που συνεργάζεται με την ENS), καθώς και το πτυχίο της ENS που αντιστοιχεί σε  Master.

 

Προϋποθέσεις για υποβολή υποψηφιοτήτων

 

Οι υποψήφιοι:

  • δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών.
  • Δεν πρέπει να έχουν υποβάλει προηγουμένως υποψηφιότητα για την εν λόγω διαδικασία
  • Δεν πρέπει να έχουν διαμείνει στη Γαλλία πάνω από 10 μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος του διαγωνισμού (1η Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου), αλλά και κατά το προηγούμενο.
  • Πρέπει να πιστοποιήσουν την φοίτησή τους στο εξωτερικό, ενός ακαδημαϊκού έτους τουλάχιστον, η οποία  θα πρέπει να επικυρώνεται τη χρονιά πριν την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων.
  • Πρέπει να πιστοποιήσουν, την 1η Σεπτεμβρίου μετά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, τη φοίτηση δύο ετών τουλάχιστον σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

 

 

Πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων:

http://www.ens.fr/une-formation-d-exception/admission-concours/concours-selection-internationale-0

 

Λήξη της περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων: 9 Νοεμβρίου 2017