Πώς να έχετε την ευκαιρία να σπουδάζετε στην υψηλού κύρους École polytechnique;

Πώς να έχετε την ευκαιρία να σπουδάζετε  στην  υψηλού κύρους École polytechnique;

Κάνοντας αίτηση στο Bachelor Polytechnique

https://portail.polytechnique.edu/bachelor/en/admissions/application-file

 

 

Από το Σεπτέμβριο του 2017, η École Polytechnique διαθέτει ένα Bachelor βασικών σπουδών που γίνεται επιλεκτικά στα αγγλικά κι  ανταποκρίνεται στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Ο εν λόγω κύκλος σπουδών προσφέρει άριστη διεπιστημονική κατάρτιση που βασίζεται στη διδασκαλία θετικών επιστημών (πρωτίστως μαθηματικά) ενώ παράλληλα ανοίγει το δρόμο προς τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η École polytechnique δέχεται σε αυτό το πρόγραμμα άριστους αποφοίτους λυκείου υψηλών δυνατοτήτων που είναι έτοιμοι να φοιτήσουν σ’ ένα διεθνές, ανταγωνιστικό περιβάλλον.

>Το Bachelor απευθύνεται σε Γάλλους αλλά και σε υποψηφίους διεθνούς προέλευσης με υψηλές παραγωγικές ικανότητες και πολύ υψηλό δυναμικό.

> Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διάθεση για φοίτηση σ’ ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Υποψηφιότητα κι επιλογή

Η επιλογή θα γίνει βάσει φακέλου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει κάποια στοιχεία, όπως εκείνα που θα επιδεικνύουν το επίπεδο του υποψηφίου (βαθμολογίες) αλλά κι επιπλέον έγγραφα,  δίνοντας προτεραιότητα στο κίνητρο του υποψηφίου . Στη συνέχεια, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη  με εικονοδιάσκεψη.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://portail.polytechnique.edu/bachelor/en

Και

bachelor-contact@polytechnique.fr