Να διαβάζετε γαλλικές εφημερίδες και βιβλία συστηματικά !

 
Στυλιανή , ΕΛΛΑΔΑ

Είμαι στο πρώτο έτος νομικών σπουδών στο Παρίσι .Η ζωή μου στο Παρίσι είναι πολύ ωραία, προσπαθώ κάθε μέρα να προσαρμόζομαι όλο και περισσότερο. Τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο είναι δύσκολα και απαιτούν πολλές ώρες μελέτης. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζω είναι με την γλώσσα. Θα συμβούλευα έναν νέο που σκέφτεται να σπουδάσει στην Γαλλία, να έχει τουλάχιστον το επίπεδο c2 και να διαβάζει γαλλικές εφημερίδες και βιβλία συστηματικά.