Άριστα αποτελέσματα των γαλλικών πανεπιστημίων όσον αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση στο τέλος των σπουδών

 
Η τέταρτη ετήσια έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων γαλλικών πανεπιστημίων απέδειξε πολύ υψηλά ποσοστά ένταξης στην αγορά εργασίας.

Η μελέτη δείχνει ότι το 90% των μεταπτυχιακών φοιτητών βρήκαν δουλειά στο τέλος των σπουδών τους. Το ποσοστό ανέρχεται στο 91% για τους πτυχιούχους με δίπλωμα επαγγελματικής κατεύθυνσης. Η επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών έγινε πρωταρχικός στόχος για τα ΑΕΙ που υπογραμμίζουν ότι η πενταετής φοίτηση χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τις ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες προσλαμβάνουν το 60% των νέων διπλωματούχων.
Ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια για την επαγγελματική αποκατάσταση κατατάσσονται τα ακόλουθα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Toulouse 3, Paris 7, Paris 11, Besançon και Bordeaux 1 (στους θετικούς και τεχνολογικούς τομείς) Clermont 1, Paris 1, le Havre, Lille 1 και Lille 2 (στην νομική και τους οικονομικούς τομείς) και τα Grenoble 3, Amiens, Paris 5, Bordeaux 2 και Lille 3 (στη φιλολογία και τις ανθρωπιστικές σπουδές).


Τα γαλλικά ΑΕΙ έρχονται στην Αθήνα για να σας συναντήσουν και να παρουσιάσουν προγράμματα σπουδών στους εξής τομείς: Νομική, Οικονομικές και Πολιτικές σπουδές, Διοίκηση επιχειρήσεων, την Ημέρα Ενημέρωσης  που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Θα βρείτε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανώτατης εκπαίδευσης και Έρευνας.