Αιτήσεις για το πρώτο έτος σε γαλλικά Πανεπιστήμια > Grèce

Αιτήσεις για το πρώτο έτος σε γαλλικά Πανεπιστήμια

 
Οι αιτήσεις για το πρώτο έτος σε γαλλικά Πανεπιστήμια ξεκινούν στις 20 Ιανουαρίου και τελειώνουν στις 20 Μαρτίου 2014

Οι αιτήσεις για το πρώτο έτος σε γαλλικά Πανεπιστήμια ξεκινούν στις 20 Ιανουαρίου  και τελειώνουν στις 20 Μαρτίου 2014

 

Η αίτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας

http://www.admission-postbac.fr/

 

 

Σ’ αυτή την on-line αίτηση, ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει με σειρά προτίμησης, έως και 12  Πανεπιστήμια..

 

Καλή επιτυχία !!!