Αιτήσεις για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικά Πανεπιστήμια

 
Οι αιτήσεις για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικά Πανεπιστήμια ξεκινούν στις 22 Ιανουαρίου και τελειώνουν στις 13 Μαρτίου 2018

Η αίτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας Parcoursup

Ηλεκτρονικη  Διαδικασία εγγραφής: από 22 Ιανουαρίου εωσ 13 Μαρτιου

Οι υποψήφιοι δημιουργούν έναν ηλεκτρονικό φάκελο στην πλατφόρμα PARCOURSUP

https://www.parcoursup.fr/

 

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτουν:
- μια έγκυρη και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση
- απαραίτητες πληροφορίες που θα τους ζητηθούν (προηγούμενοι βαθμοί, έλεγχος προόδου του Λύκειου)

 

 

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Parcoursup, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να βρει πληροφορίες για τα διάφορα πεδία σπουδών της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης: κάθε φορά που επιλέγει ένα πρόγραμμα σπουδών, εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του, τις απαιτήσεις του και κυρίως οι επαγγελματικές προοπτικές του.

 

Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι 10 επιλογές (Voeux)  χωρίς σειρά προτίμησης

 

Ποια κριτήρια εξετάζουν τα πανεπιστήμια;

Τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα (βαθμολογίες) είναι ένα μόνο μέρος του φακέλου του υποψηφίου. Συνυπολογίζονται  τα σχέδια του υποψηφίου, το κίνητρο  και τις δεξιότητες του. Αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται  ιδιαίτερα στο projet de formation motivé που θεσπίζει ο μαθητής λυκείου.

 

Ποια είναι τα προ απαιτούμενα;

Προ απαιτούμενα είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία σε κάθε κλάδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Οι απαντήσεις από τα πανεπιστήμια

Τα ιδρύματα ανακοινώνουν τα αποτελέσματα στους υποψηφίους  μεταξύ 22 Μαΐου και 21 Σεπτεμβρίου

Ποιες είναι οι απαντήσεις ;

  • ·         Για τα προγράμματα σπουδών με αυστηρή επιλογή  (CPGE, BTS, DUT, Grandes Ecoles κ.λπ.)

Ναι : έχετε μια πρόταση για εισαγωγή

Ναι εν αναμονή θέσης : είστε σε λίστα αναμονής

Όχι : έχουν απορρίψει την υποψηφιότητά σας 

  • ·         Για μη επιλεκτικά προγράμματα σπουδών (Licence, 1ο έτος σπουδών υγείας - PACES)

Ναι : έχετε μια πρόταση για εισαγωγή

Ναι-εφόσον : έχετε μια πρόταση για εισαγωγή αλλά δεν έχετε όλα τα προ απαιτούμενα και η έγκριση της υποψηφιότητάς σας προϋποθέτει το γεγονός ότι θα δεχτείτε να παρακολουθήσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών

Eν αναμονή θέσης : είστε σε λίστα αναμονής

Πως ενημερώνεται ο υποψήφιος ότι έχει μια πρόταση ;

Αποστέλλεται στον υποψήφιο μια ειδοποίηση για κάθε πρόταση : στο κινητό τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Parcoursup, στο προσωπικό email, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της πλατφόρμα  Parcoursup.

 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει περισσότερο από μία πρόταση ;

Μπορεί να αποδεχτεί μόνο μια πρόταση εισαγωγής. Θα αποδεχτεί την πρόταση που του ταιριάζει καλύτερα  . Με την αποδοχή μιας πρότασης, γίνεται παραίτηση από τις υπόλοιπες και απελευθερώνονται θέσεις που μπορούν να προσφερθούν σε άλλους υποψηφίους. Οι υπόλοιπες επιλογές  σε εκκρεμότητα (en attente) μπορούν να διατηρηθούν, αν το επιθυμεί ο υποψήφιος. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να τις αναφέρει.

 

 

 

Πότε πρέπει να απαντήσει ο υποψήφιος ;

 Ο υποψήφιος οφείλει να απαντήσει κατά το χρονικό διάστημα που ορίζει το πανεπιστήμιο  για κάθε πρόταση

Σε περίπτωση λήξης της  προθεσμίας ή εκπρόθεσμης απάντησης, η πρόταση ακυρώνεται αυτόματα

Οι προθεσμίες ορίζονται ως εξής:

Διάστημα 7 ημερών, για τις προτάσεις έως και 25 Ιουνίου

Διάστημα 3 ημερών, για τις προστάσεις από 26 Ιουνίου

Διάστημα  1 ημέρας, για τις προτάσεις από  21 Αυγούστου