Αιτήσεις για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικό πανεπιστήμιο

 
Προλαβαίνετε ακόμα !

Ξεκίνησε η procédure complémentaire !

 

Η περίοδος αιτήσεων  για το πρώτο έτος σπουδών στα γαλλικά πανεπιστήμια ήταν από 22 Ιανουαρίου μέχρι 13 Μαρτίου.

 

Όμως, εάν χάσατε αυτές τις ημερομηνίες, μπορείτε ακόμα να κάνετε αίτηση εφόσον έχουν μείνει θέσεις

Πρέπει να κάνετε  αίτηση μέσω της πλατφόρμας   http://www.parcoursup.fr/ από 26 Ιουνίου

Η διαδικασία λέγεται Procédure complémentaire

 

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση

athenes@campusfrance.org

 

 

Καλή επιτυχία !!