Γαλλικό Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων : Προγράμματα υποτροφιών

 
To Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων προσφέρει τις ακόλουθες ευκαιρίες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σε αξιόλογους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές άριστων επιδόσεων και εξαιρετικού επιπέδου.

Έδρα Αριστείας:

Το πρόγραμμα Αριστείας έχει ως σκοπό να φιλοξενήσει σε πρώτη φάση, έναν αλλοδαπό μαθηματικό σε ένα ή περισσότερα συνεργαζόμενα εργαστήρια με το Ίδρυμα.

Όλοι οι τομείς των μαθηματικών μπορούν να επιλεγούν.

Ο υπότροφος θα έχει χρηματοδότηση για παραμονή από 6 έως 12 μήνες (ενδεχομένως διανεμημένους σε τρία ακαδημαϊκά έτη).

Ο μισθός του κατόχου της Έδρας θα είναι 6 200 € καθαρά μηνιαίως.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

-από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2013 για την κατάθεση προσχεδίου

-από 1 Οκτωβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2013 (23:59 ώρα Γαλλίας) για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης)

Επικοινωνία: chairesenior@fsmp.fr

 

 

- Πρόγραμμα για νέους ερευνητές :

Το Ίδρυμα επιλέγει νέες/νέους μαθηματικούς ή μηχανικούς υπολογιστών και τους προσφέρει να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους κατά τη διάρκεια κάποιων μηνών στα εργαστήριά της.

Η διάρκεια ενός προγράμματος για νέους ερευνητές μπορεί να κυμαίνεται σε 4, 6 ή 12 συνεχόμενους μήνες.

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί θα λαμβάνουν καθαρή μηνιαία αποζημίωση ύψους 3 000 , θα έχουν στη διάθεσή τους λειτουργικό προϋπολογισμό 10 000 , ενώ θα τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη και το Ίδρυμα θα αναλάβει τη στέγασή τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1 Οκτωβρίου 2013

έως 12 Δεκεμβρίου 2013

Επικοινωνία: chairejunior@fsmp.fr

 

 

- Πρόγραμμα για μεταδιδακτορικούς φοιτητές

Χρηματοδότηση μεταδιδακτορικής έρευνας στα μαθηματικά ή στη βασική επιστήμη μηχανικών υπολογιστών.

Οι θέσεις αυτές, διάρκειας ενός ή δύο ετών, μπορούν να πληρωθούν από τον Οκτώβριο 2014 στα ερευνητικά εργαστήρια που συνεργάζονται με το Ίδρυμα.

Οι μεταδιδακτορικοί φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί θα έχουν το καθεστώς συμβασιούχου και θα λαμβάνουν καθαρή μηνιαία αμοιβή 2.500 ενώ θα τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη.

Θα συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες του εργαστηρίου υποδοχής, κυρίως σε σεμινάρια και ομάδες εργασίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2013

Επικοινωνία: postdoc@fsmp.fr

 

 

- Υποτροφίες για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Paris Graduate School of 

Mathematical Sciences (PGSM):

Οι φοιτητές που επιλέγονται κάθε χρόνο, βάσει φακέλου επωφελούνται μίας υποτροφίας μεταπτυχιακού προγράμματος και μιας προσωπικής παρακολούθησης που προσφέρονται από το Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών.

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο PGSM International λαμβάνουν υποτροφία ύψους 1.100/μήνα.

Το Ίδρυμα αναλαμβάνει επίσης το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης των φοιτητών καθώς και το κόστος εγγραφής τους στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη μετακίνηση, τη στέγαση και τη διοικητική και επιστημονική παρακολούθηση των

υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί.

Φέτος, οι υποτροφίες απευθύνονται τόσο σε κύκλο 1ου έτους μεταπτυχιακών σπουδών (Μaster 1) όσο και σε κύκλο 2ου έτους μεταπτυχιακών σπουδών (Μaster 2).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1 Οκτωβρίου

2013 έως 27 Ιανουαρίου 2014. 

 

Διαδικασία εγγραφής στα προγράμματα, στην ιστοσελίδα

www.sciencesmaths-paris.fr