Ελληνό- γαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών > Grèce

Ελληνό- γαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

 
Ελληνό- γαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ‘’Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές ‘’ (Population, Développement, Prospective)

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παν. Θεσσαλίας δέχεται για ένατη χρονιά υποψηφίους στο ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών PoDePro που διοργανώνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Montesquieu-Bordeaux IV της Γαλλίας.  Το ΠΜΣ αυτό απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα.

 Το κοινό αυτό ελληνογαλλικό ΠΜΣ που λειτουργεί  από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 είναι μονοετούς φοίτησης και δεν έχει δίδακτρα, ενώ τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ελλήνων φοιτητών στο  Bordeaux (α’ εξάμηνο) καλύπτονται εν μέρει μέσω υποτροφιών  ή ακόμη εξ ολοκλήρου με υποτροφίες που δίδει το Μεσογειακό Ίδρυμα Νεότητας (βλ. ειδικότερα http://www.podepro.prd.uth.gr/scholarships/OMJ/?lang=gr). Περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, πρακτική άσκηση και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα και η βασική βιβλιογραφία είναι στην γαλλική και αγγλική. Η επαρκής γνώση της γαλλικής είναι επομένως προαπαιτούμενο για την παρακολούθησή του.

 Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα :

http://www.podepro.prd.uth.gr/

Mail : podeprosec@prd.uth.gr