Η κοινωνική ασφάλιση των ξένων φοιτητών > Grèce

Η κοινωνική ασφάλιση των ξένων φοιτητών

 
Σημαντικές αλλαγές από το Σεπτέμβριο του 2018

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα αρχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2018 θα υπάγονται στο γενικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που ισχύει στη Γαλλία.  Θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την διαδικασία εγγραφής μέσω της ειδικής ιστοσελίδας (www.etudiant-etranger.ameli.fr) κατά την άφιξή τους στη Γαλλία, αμέσως μετά την εγγραφή τους στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτή η εγγραφή θα είναι δωρεάν και υποχρεωτική.

Προσοχή: μια νέα χρηματική ετήσια συνεισφορά των σπουδαστών ύψους 90 ευρώ, ονόματι Contribution Vie Etudiante et de Campus,  έχει τεθεί σε εφαρμογή. Σκοπός της συνεισφοράς είναι  να προωθήσει την υποδοχή και την κοινωνική, υγειονομική, πολιτιστική και αθλητική υποστήριξη των φοιτητών, καθώς και τις δράσεις πρόληψης για την υγεία. Το ποσό πρέπει να καταβληθεί στα  Περιφερειακά Κέντρα Πανεπιστημιακών και Σχολικών Έργων CROUS μέσω της ιστοσελίδας www.messervices.etudiant.gouv.fr πριν  από την εγγραφή στο πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

 

https://www.campusfrance.org/fr/sante-securite-sociale-etudiants