Κόστος εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια για το έτος 2017-2018

 
Καμία αύξηση φέτος στα έξοδα εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια

Στη Γαλλία, τα  έξοδα εγγραφής στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα καθορίζονται από το Κράτος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα παραμείνουν ως εξής  :

184 € για τους φοιτητές στη Licence

256 € για τους φοιτητές στο Master

391 € για τους φοιτητές στο Διδακτορικό

610 € για τους φοιτητές των Σχολών Μηχανικών

Για την ένταξη στη φοιτητική κοινωνική ασφάλιση (Sécurité sociale étudiante) :217 €