Κόστος εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια για το έτος 2018-2019 > Grèce

Κόστος εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια για το έτος 2018-2019

 
Για πρώτη φορά υπάρχει μείωση στα έξοδα εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια !

Στη Γαλλία, τα  έξοδα εγγραφής στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα καθορίζονται από το Κράτος.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι φοιτητές θα πληρώσουν  :

170 € για τις προπτυχιακές σπουδές ( Licence )

243 € για τις μεταπτυχιακές σπουδές (Master )

380 € για τις διδακτορικές σπουδές (Doctorat)

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132772/preparer-son-entree-dans-l-enseignement-superieur-ce-qui-change-a-la-rentree-universitaire-2018.html

 

 

 

Η κοινωνική ασφάλιση των ξένων φοιτητών

Σημαντικές αλλαγές από το Σεπτέμβριο του 2018 :

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα αρχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2018 θα υπάγονται στο γενικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που ισχύει στη Γαλλία.  Θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την διαδικασία εγγραφής μέσω της ειδικής ιστοσελίδας (www.etudiant-etranger.ameli.fr) κατά την άφιξή τους στη Γαλλία, αμέσως μετά την εγγραφή τους στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτή η εγγραφή θα είναι δωρεάν και υποχρεωτική

 

Οι υπήκοοι μιας χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου απαλλάσσονται από την ένταξη στην Κοινωνική Ασφάλιση των φοιτητών εάν διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (CEAM)

https://www.ameli.fr/paris/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-france/vous-venez-etudier-en-france