Οι αλλοδαποί φοιτητές στη Γαλλία δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι.

 
Η μεγάλη έρευνα της Campus France

Το βαρόμετρο του Campus France 2017 καταδεικνύει μία αύξηση της ελκυστικότητας για τη Γαλλία, ενώ το ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνεται.

Η Γαλλία, ως τέταρτος προορισμός υποδοχής των διεθνών φοιτητών, εκτιμάται όλο και περισσότερο από τους φοιτητές που την επέλεξαν: σχεδόν όλοι οι δείκτες του βαρόμετρου 2017 του Campus France/Sofres Kantar έχουν θετικό πρόσημο σε σχέση με τις προηγούμενες σφυγμομετρήσεις του 2011 και του 2013.

Στο σύνολο 14.245 φοιτητών από 161 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι ερωτήθηκαν στο διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου από τον υπεύθυνο οργανισμό υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών, το 93% των ερωτηθέντων δηλώνει ευχαριστημένο από την παραμονή τους, το 88% αναγνωρίζει την «αξία των πτυχίων και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης» στη Γαλλία και το 92% συστήνει τη Γαλλία ως προορισμό σπουδών. Παρατηρείται ότι τα ποσοστά ικανοποίησης αυξάνονται κατά μία με τρεις μονάδες σε σχέση με το ήδη υψηλό επίπεδο των προηγούμενων ερευνών.

Εδώ και τρία χρόνια, η Γαλλία ως προορισμός διατήρησε τα δυνατά της σημεία και βελτίωσε αρκετά από τα αρνητικά της. Η υποδοχή που παρέχεται στη Γαλλία αξιολογήθηκε θετικά από το 87% (+ 5 μονάδες) των αλλοδαπών φοιτητών – παρότι η επιθυμία τους να συγκατοικήσουν με τους Γάλλους συναδέλφους τους έχει μετριαστεί (75 % τους θεωρεί φιλόξενους). Η παιδαγωγική παρακολούθηση ικανοποίησε το 81% αυτών (+ 6 μονάδες από το 2013), και το 78 % δηλώνει ότι  έχει τακτική επικοινωνία με τους  εκπαιδευτικούς του (+ 5 μονάδες).

Οι λόγοι απογοήτευσης παραμένουν πάντα οι ίδιοι: το 39 % θεωρεί πολύ ακριβό το κόστος ζωής στη Γαλλία (το ποσοστό κυμαινόταν στο 47 % το 2013) και το 44 % (– 8 μονάδες) παραπονιέται για το ζήτημα της στέγασης. Αυτή η σχετική βελτίωση οφείλεται κατά μέρος στον πληθωρισμό των τιμών στις μεγάλες φοιτητικές πόλεις του υπόλοιπου  κόσμου, κάνoντας τη σύγκριση λιγότερο αυστηρή.  Οι υπόλοιπες κριτικές αφορούν το Παρίσι : το 66 % των φοιτητών που έχει σπουδάσει στην επαρχία δηλώνει ευχαριστημένο από την παροχή στέγασης, το 63 % από το κόστος ζωής, το 60 % από το κόστος στέγασης (ενώ αντιστοίχως  τα ποσοστά κυμαίνονται στο 48 %, στο 50 % και στο 41 % για την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού).

Ένα άλλο παράπονο παρατηρείται λιγότερο συχνά: οι διοικητικές διαδικασίες. Δεν αφορά παρά το 46 % (– 6 μονάδες).

Πέρα από την επαγγελματική τους εμπειρία, είναι η συνολική εικόνα της Γαλλίας που βελτιώνεται στα μάτια των αλλοδαπών φοιτητών: το 64 % την θεωρεί «πιο ελκυστική απ΄ότι παλαιότερα». Το 94 % εκτιμά μάλιστα ότι η χώρα έχει «μία τεράστια πολιτισμική και καλλιτεχνική λάμψη» (+ 3 μονάδες σε σχέση με το 2013), και το 90 % αναγνωρίζει τον «διανοούμενο και επιστημονικό» της χαρακτήρα (+ 2 μονάδες) ή « την λαμπρή ιστορία της» (+ 2  μονάδες).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/15/les-etudiants-etrangers-en-france-affichent-une-satisfaction-record_5230034_4401467.html