2 θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον τομέα της μηχανικής των ρηγμάτων και του σεισμικού ελέγχου

Προκηρύσσονται δυο (2) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο εργαστήριο Navier της Ecole des Ponts ParisTech στο Παρίσι, υπό την επίβλεψη του ERC-StG holder, Assoc. Pr. Ioannis Stefanou.

Οι υποτροφίες μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών αντιστοιχούν σε  ένα μηνιαίο ποσό ύψους  ~1600 € καθαρά το μήνα, ενώ μπορεί να δοθεί η δυνατότητα παράδοσης μαθημάτων, με επιπλέον αμοιβή (+~ 150/μήνα).

Επικοινωνία : ioannis.stefanou@enpc.fr