Πρόγραμμα InnoEnergy Pathways Fellowship για νέους ερευνητές και μηχανικούς > Grèce

Πρόγραμμα InnoEnergy Pathways Fellowship για νέους ερευνητές και μηχανικούς

 
Το InnoEnergy Pathways απευθύνεται σε διδακτορικούς φοιτητές ή μηχανικούς με τετραετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία με στόχο την προώθηση της έρευνας και τη διευκόλυνση της κινητικότητάς τους στην Ευρώπη

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα ερευνητικά πεδία που άπτονται των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πάνω στα οποία εργάζεται το KIC InnoEnergy. 123 ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφηθούν από εταίρους του ΚIC InnoEnergy, το οποίο χάρη στη χρηματοδότηση που προσφέρει θα μειώσει σημαντικά το κόστος απασχόλησής τους, για διάστημα δύο ετών.

Πραγματοποιώντας ηλεκτρονική εγγραφή, οι νέοι ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν και ενδεχομένως να προσληφθούν από κάποιον από τους εταίρους του KIC: ερευνητικά κέντρα, μεγάλοι βιομηχανικοί δρώντες, εταιρείες startup.

Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε υποψηφίους που έχουν ήδη επικοινωνήσει με κάποιον από τους εταίρους ή έχουν προσληφθεί από αυτόν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα :https://iepw.kic-innoenergy.com/admissions/researcher_registration