Συμβάσεις εργασίας για διδακτορική διατριβή > Grèce

Συμβάσεις εργασίας για διδακτορική διατριβή

 
Irstea – To Γαλλικό ινστιτούτο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για το περιβάλλον και τη γεωργία προτείνει συμβάσεις εργασίας που επιτρέπουν την πραγματοποίηση διδακτορικής διατριβής, σε διάστημα 3 ετών.

Το 2014, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master 2 (ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών) μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 23 θεμάτων διδακτορικής διατριβής.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων: 16 Μαΐου 2014
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να καταθέσετε το φάκελό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-theses/campagne-de-theses .