Τμήμα Νέων Ελληνικών – Πανεπιστήμιο της Lille > Grèce

Τμήμα Νέων Ελληνικών – Πανεπιστήμιο της Lille

 
Μάστερ – πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών

Το τμήμα Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Lille προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με ερευνητικό προσανατολισμό στον τομέα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας και του Νέου Ελληνικού Πολιτισμού. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μιας πρόσθετης εξειδίκευσης στη διαπολιτισμικότητα ή τη μεταφρασεολογία. Βασικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση ή η εμβάθυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκείνων οι οποίες αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο των Νεοελληνικών Σπουδών σε συνδυασμό με τις ανάλογες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συναφούς ερευνητικού αντικειμένου.

 

Διδάσκονται σεμιναριακά μαθήματα νεοελληνικής λογοτεχνίας, συγκριτικής λογοτεχνίας, νεοελληνικού πολιτισμού, μεταφρασεολογίας, διαπολιτισμικότητας, ερευνητικής μεθοδολογίας, διεπιστημονικής έρευνας.

 

Επικοινωνία : constantin.bobas@univ-lille3.fr