Το EIT ICT Labs Master School προσφέρει ένα διετές πρόγραμμα στον τομέα της καινοτομίας ICT.

Στο τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές λαμβάνουν ένα διπλό πτυχίο, το οποίο συνδυάζει τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες.
Το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie (UMPC) προσφέρει έναν από τους επτά τεχνικούς κύκλους σπουδών στον τομέα της τεχνολογίας του Διαδικτύου και της Αρχιτεκτονικής. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα παρακολουθήσουν το πρώτο ακαδημαϊκό τους έτος στο UMPC και το δεύτερο σε ένα Ίδρυμα εταίρο: KTH, TU Berlin ή Trento ανάλογα με την ειδικότητά τους.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30 Μαΐου 2014. Υποτροφίες μπορούν να χορηγηθούν σε Ευρωπαίους και εκτός-ΕΕ φοιτητές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EIT ICT Labs Master School