Βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών (BTS, DUT) > Grèce

Βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών (BTS, DUT)

 
Τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών, γενικώς διάρκειας 2-3 ετών, αφορούν τους τομείς των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Αυτού του είδους η κατάρτιση παρέχεται εν γένει από πολυεπιστημονικά ινστιτούτα  που υπάγονται στα Πανεπιστήμια (τα Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα - IUT) ή από τις ειδικευμένες Σχολές.

 

Οι κύκλοι σπουδών περιλαμβάνουν πάντα κάποια πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και προσφέρουν πραγματικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Κατά κανόνα, γίνεται αυστηρή επιλογή των φοιτητών...

 

Ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών που προτείνονται στη Γαλλία, τα τμήματα Ανώτερων Τεχνικών καταλαμβάνουν ιδιαίτερη θέση.

 

Η κατάρτιση αυτή παρέχεται στις ανώτερες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιτρέπουν την απόκτηση του «Διπλώματος Ανώτερου Τεχνικού» (BTS), που περιλαμβάνει 100 διαφορετικές ειδικότητες..

 

Το BTS προετοιμάζει το φοιτητή για άμεση ένταξη στον επαγγελματικό βίο. Το δίπλωμα αυτό χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στους τομείς των ξενοδοχειακών επαγγελμάτων, της βιομηχανίας, των εφαρμοσμένων τεχνών, της διοίκησης επιχειρήσεων και της γεωργίας και επιτρέπει επίσης τη συνέχιση των σπουδών σε ορισμένα μακροπρόθεσμα προγράμματα.

 

Η εγγραφή σε αυτά τα τμήματα γίνεται με το Απολυτήριο Λυκείου ή με αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Αίτηση στην ιστοσελίδα

http://www.admission-postbac.fr

 

Από 20 Ιανουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου.