Μακροπρόθεσμα προγράμματα σπουδών > Grèce

Μακροπρόθεσμα προγράμματα σπουδών

 
Η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία Σορβόννης-Μπολόνιας, συνδέει σήμερα 45 περίπου χώρες της Ευρώπης. Στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού συστήματος με σαφή δομή και σε κάθε χώρα, που θα ευνοεί την προβολή, την προσέλκυση και την κινητικότητα. Στη Γαλλία, η διαδικασία αυτή διαρθρώνεται γύρω από το γνωστό πλέον αρκτικόλεξο LMD (πτυχίο Licence, μεταπτυχιακό Master, Διδακτορικό).

Τα μακροπρόθεσμα προγράμματα σπουδών παρέχονται από τα Πανεπιστήμια και τις Ανώτατες Σχολές και οργανώνονται διαφορετικά, ανάλογα με το τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Στο Πανεπιστήμιο...

 Οι σπουδές οργανώνονται σε 3 βαθμίδες:

Πτυχίο Licence: 3 έτη σπουδών, ήτοι 6 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 180 μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων).

Μεταπτυχιακό Master: 5 έτη σπουδών (3+2), ήτοι 4 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 120 μονάδων ECTS. Προτείνονται Master δύο κατευθύνσεων: το Μάστερ «στην έρευνα» (το παλιό DEA), που οδηγεί κανονικά στο Διδακτορικό, και το «επαγγελματικό» Μάστερ (το παλιό DESS), που προετοιμάζει για ένταξη στον επαγγελματικό βίο.

Doctorat: Διδακτορικό δίπλωμα που προετοιμάζεται σε 3 τουλάχιστον χρόνια μετά το Master.

Τα Πανεπιστήμια χορηγούν εθνικά πτυχία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τα χορηγεί.

*ECTS: (European Credit Transfer System), Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών «Μονάδων», αποθησαυριζόμενων και μεταφερόμενων στην Ευρώπη (60 ECTS ανά έτος).

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_fr.htm

Στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Ecoles)...

 Γαλλική καινοτομία, οι Aνώτατες Σχολές -Grandes Écoles-, που ιδρύθηκαν παράλληλα με το πανεπιστημιακό σύστημα στις αρχές του 19ου αιώνα, παρέχουν υψηλού επιπέδου σπουδές με επαγγελματικό χαρακτήρα και παραμένουν πολύ επιλεκτικές.

Αυτές οι Σχολές υποδέχονται 100.000 σπουδαστές.

 Οι Ανώτατες Σχολές  χορηγούν πτυχία επιπέδου Απολυτήριο+5 χρόνια, με τη βαθμίδα του Master αναγνωρισμένη από το Κράτος.

 Προτείνουν επίσης:

-Master of Science- MSc αγγλόφωνα Masters

- MBA (Master of Business Administration)

- Master ειδικότητας– Ms (Απολυτήριο + 6 έτη).

Ο κλασικός τρόπος εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές (εισαγωγή κατόπιν διαγωνισμού μετά από 2 χρόνια προπαρασκευής για 3ετείς σπουδές) έχει εξελιχθεί προκειμένου να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες.

Ειδικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές, υπάρχουν παράλληλοι τρόποι εισαγωγής με βάση τους τίτλους σπουδών, με κύκλους σπουδών που κυμαίνονται από 2 έως 5 έτη, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο κατατάσσει η Σχολή το φοιτητή. Μερικές Ανώτατες Σχολές δέχονται, επίσης, φοιτητές μόνο με το Απολυτήριο ή ισότιμο τίτλο.

 

Τα προγράμματα σπουδών μηχανικών

Η Γαλλία διαθέτει περίπου 240 Σχολές Μηχανικών που καλύπτουν όλους τους τομείς των επιστημών του μηχανικού. Παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, εγγύηση της ποιότητας του πτυχίου του μηχανικού που παρέχει τη βαθμίδα του Master. Το πτυχίο μηχανικού είναι εθνικό πτυχίο και επιτρέπει την εγγραφή σε ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Ανάλογα με τις Σχολές, το πτυχίο μπορεί να είναι γενικής κατεύθυνσης ή πιο εξειδικευμένο (γεωπονία, χημεία, βιολογία, πληροφορική, κλπ.).

Το κόστος εγγραφής στις δημόσιες Σχολές κυμαίνεται γύρω στα 500 ευρώ ετησίως.

Τα προγράμματα εμπορικών σπουδών και σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων

Όλες οι Ανώτατες Εμπορικές Σχολές και Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, 220 περίπου, είναι αναγνωρισμένες από το Κράτος, και μπορούν επιπλέον να επωφεληθούν και άλλων επίσημων αναγνωρίσεων:

- την επικύρωση του γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας,

- την εγγραφή στο Μητρώο των Ανωτάτων Σχολών που χορηγείται από τη Διάσκεψη των Ανωτάτων Σχολών.

www.cge.fr

Οι Εμπορικές Σχολές και οι Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, πολυάριθμες και διαφορετικών επιπέδων, προτείνουν προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικά συστήματα προσαρμοσμένα στην εξέλιξη του κόσμου της οικονομίας και στις νέες πρακτικές της διοίκησης επιχειρήσεων, τα οποία συχνά διαρθρώνονται γύρω από πρακτικές ασκήσεις και διεθνείς ανταλλαγές. 

Είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία ιδιωτικές και τα ετήσια δίδακτρα κυμαίνονται γενικώς μεταξύ 3.000 και 10.000 ευρώ.

  Να σημειωθεί ότι:

Οι αναγνωρίσεις (labels) CGE, EQUIS, AACSB και AMBA των Εμπορικών Σχολών και Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, που αποτελούν εγγύηση συμβατότητας με τα διεθνή πρότυπα, απονέμονται στις Σχολές ή στα χορηγούμενα διπλώματα και πιστοποιούν μια διεθνή αναγνώριση.

            Οι Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles) αναφέρονται επίσης στους κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ - Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης), της άμυνας, της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας με τις Écoles Normales Supérieures, καθώς και στους κλάδους της γεωπονίας και της κτηνιατρικής.

 6 γαλλικές Σχολές μεταξύ των 10 καλύτερων για τα προγράμματα σπουδών στο Master Διοίκησης Επιχειρήσεων (Financial Times 2010) και 3 μεταξύ των 100 καλύτερων ΜΒΑ (The Economist 2010).