Πώς οργανώνονται οι σπουδές στη Γαλλία; > Grèce

Πώς οργανώνονται οι σπουδές στη Γαλλία;

 
Cours magistraux et travaux dirigés

Στην γαλλική ανώτατη εκπαίδευση, διακρίνουμε δύο τύπους διδασκαλίας:

Οι παραδόσεις(cours magistraux): διεξάγονται σε αμφιθέατρα 100 έως 1000 θέσεων, με τη μορφή διάλεξης από τον καθηγητή, ενώ οι φοιτητές κρατούν σημειώσεις. Οι παραδόσεις αυτές συχνά διανέμονται σε μορφή φωτοτυπημένων φυλλαδίων υπ' ευθύνη του καθηγητή και είναι διαθέσιμες στο τέλος κάθε περιόδου για την προετοιμασία των εξετάσεων.

Τα εργαστήρια (travaux dirigés) : τα εργαστήρια χωρίζονται σε "πρακτικών εφαρμογών" - TP (θετικές επιστήμες) και σε "κατευθυνόμενων εργασιών" - TD (θεωρητικές επιστήμες) και γίνονται ανά ολιγάριθμες ομάδες φοιτητών. Βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της παράδοσης μέσω ασκήσεων και εμβάθυνσης των θεωρητικών γνώσεων. Είναι υποχρεωτικά, σε αντίθεση με τις παραδόσεις όπου οι απουσίες δεν ελέγχονται.

Το ακαδημαϊκό έτος

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Μάιο ή τον Ιούνιο, ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών.

Οι διακοπές κατά το ακαδημαϊκό έτος είναι οι εξής:

- δύο εβδομάδες τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,

- δύο εβδομάδες τον Φεβρουάριο (χειμερινές διακοπές),

- δύο εβδομάδες την άνοιξη, τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου (εαρινές διακοπές).

Ο Μάιος έχει πολλές αργίες: την Εργατική Πρωτομαγιά, την 8η Μαΐου (Κατάπαυση των Εχθροπραξιών του 1945), την Πέμπτη της Αναλήψεως και την Πέμπτη της Πεντηκοστής (γιορτές του Καθολικού ημερολογίου).

Οι καλοκαιρινές διακοπές διαρκούν πάνω από δύο μήνες και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

 

Έλεγχος και κατοχύρωση των κεκτημένων γνώσεων...

Υπάρχουν δύο τύποι ελέγχου των γνώσεων στη γαλλική  ανώτατη εκπαίδευση:

Ο διαρκής έλεγχος επιτρέπει την κατοχύρωση των κεκτημένων γνώσεων μέσω σύντομων διαγωνισμάτων σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και σε κάθε διδαχθέν μάθημα. 

 Οι εξετάσεις ελέγχουν συγκεντρωτικά τις κεκτημένες γνώσεις επί του συνόλου των μαθημάτων, και διαρκούν μερικές μέρες. Πρόκειται για διαγωνίσματα εφ' όλης της ύλης που διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (εξεταστικές περίοδοι).

Στο Πανεπιστήμιο, τα μαθήματα οργανώνονται συνήθως με τη μορφή προστιθέμενων ενοτήτων μαθημάτων: το πτυχίο περιλαμβάνει "Χ" ενότητες μαθημάτων, ορισμένες υποχρεωτικές και άλλες επιλογής. Αυτές οι ενότητες μαθημάτων κατοχυρώνονται άπαξ δια παντός.