Ποιο επίπεδο γαλλικών πρέπει να έχω; > Grèce

Ποιο επίπεδο γαλλικών πρέπει να έχω;

 
Στη Γαλλία, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων διδάσκονται στα γαλλικά. Η πρότερη γνώση της γαλλικής γλώσσας συστήνεται λοιπόν ανεπιφύλακτα γιατί θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή διεξαγωγή των σπουδών σας.

Ανάμεσα στη στιγμή που θα ξεκινήσετε τα διαβήματα για να ενταχθείτε στη γαλλική ανώτατη εκπαίδευση ως τη στιγμή που θα φτάσετε στη Γαλλία, θα μεσολαβήσουν αρκετοί μήνες…

Επωφεληθείτε από αυτό το διάστημα για να βελτιώσετε, εάν είναι απαραίτητο, το επίπεδο των γαλλικών σας. Υπάρχουν πολλές σχετικές δυνατότητες σε κάθε χώρα.

Τα γραφεία Espaces CampusFrance αλλά και το Πολιτιστικό Τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας θα σάς παρέχουν τις απαραίτητες διευθύνσεις.

www.ifa.gr

Μαζί με την αίτηση που θα κάνετε στα πανεπιστήμια, θα πρέπει  να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς . Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.