Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

 
13 Μαρτίου 2012
Ημερίδα ενημέρωσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το γραφείο Campusfrance της Αθήνας θα συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης   στις 13 και 14 Μαρτίου και θα παρουσιάσει τις  μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία.

13 Μαρτίου στο Ηράκλειο

14 Μαρτίου στο Ρέθυμνο

Ο εκπρόσωπος Campusfrance  θα παρουσιάσει τη γαλλική ανώτατη εκπαίδευση και θα αναφερθεί στα εξής θέματα : Αναζήτηση του  προγράμματος σπουδών (Master), προϋποθέσεις, κόστος ζωής και υποτροφίες .

 

Πληροφορίες : Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης  

2810 394010

http://career.admin.uoc.gr/

Address:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ