Πως θα κάνω την αίτηση μου για το πρώτο έτος σε γαλλικό πανεπιστήμιο ;

 
Στη Γαλλία ο πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών είναι το «Licence», το οποίο αποκτάται μετά από 3 χρόνια. Το πρώτο έτος σπουδών είναι λοιπόν το «L1». Τι χρειάζεται να κάνει κανείς για να ενταχθεί στο L1 ;

Στη Γαλλία, για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalauréat». Κατά συνέπεια, οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο του Baccalauréat τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου (με τις Πανελλαδικές εξετάσεις). Δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς . Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Θα πρέπει επίσης να συντάξετε μια επιστολή στα γαλλικά στην οποία θα αναπτύσσετε τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία (lettre de motivation).

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε ;

Πρέπει να κάνετε αίτηση στην ιστοσελίδα

http://www.admission-postbac.fr

 

Από 20 Ιανουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου.

Σ’ αυτή την on line αίτηση , θα έχετε  την δυνατότητα να επιλέξετε με  σειρά προτίμησης, έως 12 πανεπιστήμια .

Τα ελληνικά έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών  η από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

 

 

Αίτηση μέσω ιστοσελίδας www.admission-postbac.fr

 

Σημαντικές ημερομηνίες :

 

Αίτηση, επιλογές των υποψηφίων
20 Ιανουαρίου - 20 Μαρτίου
Ταξινόμηση των επιλογών
20 Ιανουαρίου – 31 Μαΐου  
Αποδοχή
8 Ιουνίου-19 Ιουλίου
Συμπληρωματική διαδικασία
26 Ιουνίου  – 15 Σεπτεμβρίου
Εγγραφή
Ιούλιος  – Σεπτέμβριος

 

Για να καταγράψει  τις επιλογές του, ο μαθητής πρέπει να δημιουργήσει τον φάκελο αίτησής του από τις 20 Ιανουαρίου 2017

    Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτει
-μια έγκυρη και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση
-απαραίτητες πληροφορίες που θα του ζητηθούν

            (προηγούμενοι βαθμοί, ο τι αφορά στην πορεία του στο λύκειο )

 

Ο υποψήφιος μπορεί να διαλέξει μέχρι 12 πανεπιστήμια σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης του.

 

Μετά από την ηλεκτρονική αίτηση :

 

  • Εκτύπωση του δελτίου επιλογών  
    (Εκδίδεται ένα δελτίο επιλογών για κάθε επιλογή)
  • Ταχυδρομική αποστολή του φακέλου του υποψηφίου στα πανεπιστήμια (όταν έχει ζητηθεί)  μέχρι τις 2 Απριλίου
  • 5 - 8 Μαΐου : Ο υποψήφιος ελέγχει εάν τα πανεπιστήμια έχουν λάβει το φάκελο του   


Οι απαντήσεις από τα πανεπιστήμια

 3 στάδια αποδοχής :
(πρόταση, αποδοχή στο προπτυχιακό πρόγραμμα και απάντηση του μαθητή)

-από την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 14:00 ως το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 14:00

-από την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 14:00 ως την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 14:00
-από την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 14:00 ως την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 14:00



4 πιθανές απαντήσεις από τον υποψήφιο

 

[οριστικό ναι]       αποδέχομαι αυτήν την πρόταση και δε θα μου γίνει καμία άλλη.

 

[ναι αλλά]             αποδέχομαι προς στιγμήν την πρόταση που μου έχει γίνει, αλλά διατηρώ την υποψηφιότητά μου για άλλες επιλογές που προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας.

 

[όχι αλλά]             απορρίπτω αυτήν την πρόταση αλλά διατηρώ την υποψηφιότητά μου για άλλες επιλογές που προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας..

 

 [απόσυρση υποψηφιότητας]  δεν είμαι πλέον υποψήφιος/-α σε κανένα πρόγραμμα.

 

 

  • Μέχρι να απαντήσω με «οριστικό ναι» σε μια πρόταση, πρέπει να συμμετέχω σε κάθε στάδιο των προτάσεων.
  • Θα θεωρηθεί ότι έχω παραιτηθεί από την υποψηφιότητά μου, αν δεν δώσω απάντηση μέσα στις προθεσμίες.

 

 

Πληροφορίες- διευκρινίσεις :

athenes@campusfrance.org