Πως θα κάνω την αίτηση μου για το πρώτο έτος σε γαλλικό πανεπιστήμιο ; > Grèce

Πως θα κάνω την αίτηση μου για το πρώτο έτος σε γαλλικό πανεπιστήμιο ;

 
Στη Γαλλία ο πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών είναι το «Licence», το οποίο αποκτάται μετά από 3 χρόνια. Το πρώτο έτος σπουδών είναι λοιπόν το «L1». Τι χρειάζεται να κάνει κανείς για να ενταχθεί στο L1 ;

Στη Γαλλία, για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalauréat». Κατά συνέπεια, οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο του Baccalauréat τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου (με τις Πανελλαδικές εξετάσεις). Δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς . Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Θα πρέπει επίσης να συντάξετε μια επιστολή στα γαλλικά στην οποία θα αναπτύσσετε τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία (lettre de motivation).

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε ;

Από φέτος  θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο που οι υποψήφιοι θα κάνουν την αίτηση τους  για την εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών στα γαλλικά πανεπιστήμια. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας Parcoursup από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 13 Μαρτίου 2018.