Υψηλό επίπεδο σπουδών > Grèce
 
Δάφνη

«Θεωρώ ότι το επίπεδο σπουδών αλλά και των σπουδαστών είναι πολύ υψηλό στην Γαλλία. Επίσης μου προσφέρονται, ιδίως για τις συγκεκριμένες σπουδές που έχω επιλέξει (μοριακή βιολογία) μελλοντικές επαγγελματικές ευκαιρίες»