Η Γαλλική κυβέρνηση προσφέρει διευκολύνσεις στους φοιτητές

 
Παντελής,

Τελείωσα την σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ακολουθώντας την κατεύθυνση των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.  Η διπλωματική που επέλεξα αφορούσε την κατασκευή και βελτιστοποίηση αλγορίθμων τηλεπισκόπησης (Radar Algorithms). Η επιλογή ενός τέτοιου θέματος με οδήγησε στο να αποφασίσω να ασχοληθώ με την αεροναυπηγική στις μετέπειτα σπουδές μου.  Ο λόγος που ενδιαφέρθηκα αρχικά για τη Γαλλία σαν προορισμό των μεταπτυχιακών σπουδών μου, και συγκεκριμένα την Toulouse, ήταν η άμεση σύνδεση και συνεργασία των ιδρυμάτων με την βιομηχανία. Το υψηλό επίπεδο τεχνολογίας που φιλοξενεί η Toulouse (που θεωρείται η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της αεροναυπηγικής),  και γενικά η Γαλλία, επιτρέπει στα ιδρύματα να προσφέρουν στους φοιτητές τους πρακτική εφαρμογή των διδασκομένων αλλά και ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση σε κορυφαίες στο χώρο τους εταιρείες.  Στην συνέχεια όμως ανακάλυψα ότι η Γαλλική κυβέρνηση  προσφέρει διευκολύνσεις στους φοιτητές, που δύσκολα συναντάς σε άλλες χώρες. Το στεγαστικό επίδομα και η ασφάλιση, σε συνδυασμό με τις ήδη χαμηλές τιμές στέγασης και διαβίωσης, μειώνουν κατά πολύ το συνολικό κόστος σπουδών. Παράλληλα τα ιδρύματα διαθέτουν έναν μεγάλο αριθμό κοινωνικών δραστηριοτήτων και αθλητικών εγκαταστάσεων , κάτι που κάνει τις σπουδές ακόμα πιο ελκυστικές. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι η Γαλλία αποτελεί το σωστό προορισμό για κάποιον που θέλει να βγει στην αγορά εργασίας σωστά προετοιμασμένος και παράλληλα να ευχαριστηθεί τα χρόνια σπουδών του στο εξωτερικό.