Η Γαλλία διακρίνεται για τις νομικές σπουδές > Grèce

Η Γαλλία διακρίνεται για τις νομικές σπουδές

 
Ελισάβετ

Η  επιθυμία  μου  να  σπουδάσω  στη  Γαλλία  οφείλεται  σε  δύο  λόγους  εξίσου  σημαντικούς . Ο  πρώτος  είναι  η  αγάπη  μου  για  τη  χώρα  και  για  τη  γλώσσα  της , τις  οποίες  συνδέω  όπως  πολλοί  Έλληνες , με  την  ευρωπαϊκή  πρωτοπορία  στην  παιδεία , τον  πολιτισμό  και  την  αισθητική . Ο  δεύτερος  λόγος  είναι  ότι  η  Γαλλία  διακρίνεται  για  τις  νομικές  σπουδές  υψηλού  επιπέδου  που  παρέχουν  τα  πανεπιστημιακά  της  ιδρύματα , ενώ  ταυτόχρονα  έχει  νομικό  σύστημα  που  προσομοιάζει  σε  μεγάλο  βαθμό  με  το  ελληνικό . Καθώς  πρόθεσή  μου  είναι  να  συνεχίσω  την  οικογενειακή  μου  παράδοση  στη  δικηγορία  στην  πατρίδα  μου , η  Γαλλία  είναι  έτσι  η  προφανής  «χρυσή  τομή»  για  νομικές  σπουδές  με  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  σε  μία  χώρα  πολιτισμικά  πρωτοπόρο , αλλά  και  κατάλληλη  για  την  προπαρασκευή  μιας  Ελληνίδας  να  ασκήσει  το  νομικό  επάγγελμα  στον  τόπο  της .