Ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομίσω με την αίτηση μου για προπτυχιακές σπουδές σε γαλλικό πανεπιστήμιο ; > Grèce

Ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομίσω με την αίτηση μου για προπτυχιακές σπουδές σε γαλλικό πανεπιστήμιο ;

 

Αρχικά,  η αίτηση είναι μόνο  ηλεκτρονική (http://www.admission-postbac.fr).

Ωστόσο, για κάποιους  τομείς σπουδών (π.χ. αρχιτεκτονική), θα πρέπει να αποστείλετε τους βαθμούς της Δευτέρας και Τρίτης λυκείου ή το Απολυτήριο Λυκείου εάν το έχετε ήδη αποκτήσει.