Μπορώ να κάνω αίτηση σε γαλλικό πανεπιστήμιο με το Απολυτήριο μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων (χωρίς συμμετοχή στις Πανελλαδικές

 

Όχι. Ο γαλλικός νόμος διευκρινίζει ότι  απαραίτητη προϋπόθεση  για να κάνει ο ξένος φοιτητής  αίτηση στη γαλλική ανώτατη εκπαίδευση , είναι να προσκομίσει ένα απολυτήριο λυκείου που του δίνει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας προέλευσής του.  Εφόσον το απολυτήριο λυκείου χωρίς συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν δίνει πρόσβαση στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, δεν σας επιτρέπει να κάνετε αίτηση στα γαλλικά πανεπιστήμια.