Έχω αποκτήσει το πτυχίο γαλλικών μου πριν από αρκετά χρόνια. Είναι πρόβλημα ; > Grèce

Έχω αποκτήσει το πτυχίο γαλλικών μου πριν από αρκετά χρόνια. Είναι πρόβλημα ;

 

Όχι, συνήθως τα γαλλικά πανεπιστήμια  δεν απαιτούν να είναι πρόσφατο το πτυχίο.

Εάν όμως πρόκειται για tests όπως το TCF η το TEF, πρέπει να είναι πρόσφατα (λιγότερο από 2 χρόνια )