Εισαγωγή στην Ecole Polytechnique Paris > Grèce
 
Διεθνής Διαγωνισμός της Ecole Polytechnique Aυτός ο διαγωνισμός απευθύνεται στους φοιτητές που δεν έχουν τη γαλλική υπηκοότητα και οι οποίοι έχουν ήδη κάνει δύο έτη Πανεπιστημιακών σπουδών στους τομείς της φυσικής ή της μηχανικής, και που έχουν διακριθεί βάσει των ακαδημαϊκών τους αποτελεσμάτων στα μαθηματικά και/ή στη φυσική.

Η ιστοσελίδα υποψηφιότητος ηλεκτρονικά είναι ανοιχτή από τις αρχές
Ιουνίου και βρίσκεται στο
http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/concours-cycle-polytechnicien/filiere-universitaire/candidats-internationaux/inscription/

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την Ecole Polytechnique καθώς και για τη
διαδικασία υποδοχής υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα της στο Ίντερνετ
http://www.polytechnique.edu ή γράφοντας ένα mél στην υπηρεσία Διεθνών
Σχέσεων στο international-v2@polytechnique.fr

Ως καταληκτική ημερομηνία υποψηφιότητας έχει καθοριστεί η 1η Οκτωβρίου 2011.