Η εμπειρία μου είναι εξαιρετική > Grèce

Η εμπειρία μου είναι εξαιρετική

 
Μαριστέλλα

Η εμπειρία μου στο πρόγραμμα εξ'αποστάσεως που παρέχει το πανεπιστήμιο Paris 8 Saint-Denis,είναι εξαιρετική. Η οργάνωση των μαθημάτων, η παροχή και αποστολή σημειώσεων, η άμεση ενημέρωση στα πανεπιστημιακά θέματα  αλλά και το ενδιαφέρον για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση από την πλευρά των καθηγητών, είναι αξιοσημείωτες ενδείξεις της οργάνωσης και της συστηματικότητας του γαλλικού πανεπιστημίου