Η επιλογή μου να σπουδάσω στην Νίκαια ήταν συνειδητή > Grèce

Η επιλογή μου να σπουδάσω στην Νίκαια ήταν συνειδητή

 
Κατερίνα

Η επιλογή μου να σπουδάσω στην Νίκαια και στο Sophia Antipolis, ήταν συνειδητή και δεν διαψεύστηκα για αυτήν. Το επίπεδο σπουδών είναι εξαιρετικό, η ποιότητα, το κλίμα  και το περιβάλλον ζωής πολύ υψηλό και οι ευκαιρίες για απασχόληση μελλοντικά, αρκετές.