Η καλύτερη επιλογή > Grèce
 
Ευτυχία

Η απόφαση μου να συνεχίσω τις σπουδές μου και να πραγματοποιήσω ένα δεύτερο πτυχίο στα Νομικά με οδήγησε απευθείας στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Λαμβάνοντας υπόψην το παγκόσμιο κύρος της, την επιρροή της κουλτούρας της στις τέχνες και στις επιστήμες αλλά και την ευαισθησία με την οποία μεταχειρίζεται τον φοιτητή, μέσα απο την κοινωνική και οικονομική του υποστήριξη, κατέληξα στο ότι αποτελεί την καλύτερη επιλογή στην Ευρώπη.