Τα γαλλικά πανεπιστήμια ζητούν κάποιο όριο κατώτατης βαθμολογίας ; > Grèce

Τα γαλλικά πανεπιστήμια ζητούν κάποιο όριο κατώτατης βαθμολογίας ;

 

Όχι, δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας  του Απολυτηρίου Λυκείου. Ωστόσο,  μια καλή διαδρομή στο λύκειο διευκολύνει την αίτηση σας