Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα προσφέρει υποτροφίες στους Έλληνες φοιτητές ; > Grèce

Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα προσφέρει υποτροφίες στους Έλληνες φοιτητές ;

 

Η Γαλλική Πρεσβεία προσφέρει  υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές που έγιναν δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Γαλλία. Είναι το πρόγραμμα VRika !