Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία > Grèce

Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

 
Στη Γαλλία ο πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών είναι το «Licence», το οποίο αποκτάται μετά από 3 χρόνια σπουδών.

Πτυχίο Licence: 3 έτη σπουδών, ήτοι 6 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 180 μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων).