Ιατρικές Σπουδές στη Γαλλία > Grèce
 
Το πρώτο έτος των σπουδών Ιατρικής ονομάζεται « Première Année Commune des Etudes de Santé» (PACES) (Πρώτο Έτος Σπουδών Υγείας )

Στη Γαλλία οι ιατρικές σπουδές μέχρι την ειδικότητα διαρκούν 6 χρόνια.

Η ειδικότητα διαρκεί από 3 ως 5 χρόνια.

Το πρώτο έτος PACES είναι ένα κοινό έτος σπουδών στους τομείς της ιατρικής, της φαρμακευτικής, της οδοντιατρικής και της μαιευτικής.

Το έτος PACES περιλαμβάνει 2 εξάμηνα και, ως εκ τούτου, 2 εξεταστικές περιόδους.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, το οποίο περιλαμβάνει μόνο κοινά μαθήματα και για τους 4 κλάδους, πραγματοποιείται μια πρώτη εξέταση για την κατάταξη των φοιτητών. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα, ο φοιτητής του PACES αποφασίζει αν θα επικυρώσει ή όχι την εγγραφή του στον τομέα της επιλογής του. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να εγγραφεί σε περισσότερους κλάδους αλλά κάτι τέτοιο θα αυξήσει το φόρτο εργασίας του.

Στο δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές συνεχίζουν με ένα κοινό κορμό μαθημάτων αλλά παρακολουθούν μια συγκεκριμένη ενότητα στον επιλεγμένο τομέα.

Οι εξετάσεις που ακολουθούν στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου καθορίζουν την τελική κατάταξη σε κάθε κλάδο.

Ο αριθμός των θέσεων στο 2ο έτος του κάθε κλάδου είναι περιορισμένος.

Πώς μπορεί κανείς να εισαχθεί στο PACES ;

Οι Γάλλοι μαθητές γίνονται δεκτοί με το Baccalauréat ανεξάρτητα από το βαθμό πρόσβασης .

Οι Έλληνες μαθητές μπορούν να κάνουν αίτηση με το Απολυτήριο Λυκείου (με τις Πανελλαδικές εξετάσεις). Δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας. Ωστόσο, ένα γαλλικό πανεπιστήμιο μπορεί να μην σας δεχθεί λόγω έλλειψης θέσεων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να κάνετε αίτηση σε αρκετά πανεπιστήμια.

Παράλληλα, θα πρέπει να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γνώσης της γαλλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, το ελάχιστο απαιτούμενο είναι το επίπεδο B2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά, αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), το οποίο γίνεται δεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Θα πρέπει επίσης να συντάξετε μια επιστολή στα γαλλικά στην οποία θα αναπτύσσετε τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία (lettre de motivation).

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε ;

Από φέτος  θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο που οι υποψήφιοι θα κάνουν την αίτηση τους  για την εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών στα γαλλικά πανεπιστήμια. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας Parcoursup από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 13 Μαρτίου 2018.

 

Μετά από την εισαγωγή στο 1ο έτος :

Η εισαγωγή στο PACES είναι εύκολη υπόθεση ! Πρέπει να ξέρετε όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να προβιβαστείτε στο 2ο έτος. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στο 2ο έτος  είναι πολύ απαιτητικός. Το ποσοστό των φοιτητών του πρώτου έτους που  πετυχαίνουν το διαγωνισμό για την εισαγωγή στο 2ο έτος κυμαίνεται από 8,9 έως 18,3 % (ανάλογα με τα πανεπιστήμια) ! Ο αριθμός των εισαχθέντων  στο 2ο έτος (numerus clausus) αποφασίζεται κάθε χρόνο από το γαλλικό Υπουργείο Υγείας .

Για το έτος 2014-2015 : 58733 φοιτητές ήταν εγγεγραμμένοι στο 1ο έτος ιατρικής στη Γαλλία. Το Numerus Clausus / Αριθμός φοιτητών ιατρικής για το 2ο έτος ήταν 7498