Οι σπουδές αρχιτεκτονικής στη Γαλλία

 
Οι σπουδές αρχιτεκτονικής στη Γαλλία πραγματοποιούνται σε Σχολές Αρχιτεκτόνων ( ENSA : Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture ) που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού

Υπάρχουν 20 δημόσιες  Σχολές Αρχιτεκτόνων στη Γαλλία.

www.archi.fr/ECOLES/

Δύο ακόμα Σχολές χορηγούν πτυχίο που αναγνωρίζεται ως ισότιμο :

- Η δημόσια Σχολή Μηχανικών (INSA) του Στρασβούργου :

www.insa-strasbourg.fr

- Η ιδιωτική Σχολή  Αρχιτεκτόνων ESA (Ecole Spéciale d’Architecture) :

www.esa-paris.fr

 Οι σπουδές αρχιτεκτονικής εντάσσονται πλέον στο σχήμα ευρωπαϊκής εναρμόνισης ( LMD ) με βάση τους 3 τίτλους :

- Licence : Πτυχίο

- Master : Μεταπτυχιακό

- Doctorat : Διδακτορικό 

 Ο πρώτος κύκλος σπουδών διάρκειας 3 ετών οδηγεί στο Πτυχίο Σπουδών Αρχιτεκτονικής παρέχοντας τη βαθμίδα  της Licence

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών διαρκείας 2 ετών οδηγεί στο Κρατικό Πτυχίο Αρχιτεκτονικής παρέχοντας τη βαθμίδα  του Master

 Ο κάτοχος  του Πτυχίου Aρχιτεκτονικής  μπορεί να εμπλουτίσει τις σπουδές του επιλέγοντας να συνεχίσει με :

- ένα τρίτο κύκλο σπουδών διαρκείας 3  ετών με σκοπό  την απόκτηση  Διδακτορικού στην Αρχιτεκτονική    

- ένα 6ο έτος σπουδών με σκοπό την απόκτηση πτυχίου ειδίκευσης και εμπεριστατωμένων σπουδών στην αρχιτεκτονική  (DSA)

-  το HMONP Δικαιοδοσία του κατόχου Κρατικού Πτυχίου Αρχιτεκτονικής να ασκεί επ’ονόματι του την διεύθυνση έργων.

-ένα Master (2) σε πανεπιστήμιο 

http://www.campusfrance.org/fria1004/lm/master.html

 Πώς μπορείτε να εισαχθείτε σε μία Σχολή Αρχιτεκτονικής ;

 Πρέπει να κάνετε αίτηση στην ιστοσελίδα

http://www.admission-postbac.fr

Από 20 Ιανουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της 3ης Λυκείου.

Σ’ αυτή την on line αίτηση , θα έχετε  την δυνατότητα να επιλέξετε με  σειρά προτίμησης, έως 12 σχολές .

Αφού  θα έχετε συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα πρέπει να αποστείλετε   σε κάθε Σχολή που θα έχετε κάνει αίτηση τα απαιτούμενα έγγραφα που είναι συνήθως τα εξής :

 βαθμολογία των τριών τάξεων του Λυκείου

  1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως η πιστοποιητικό γεννήσεως

  μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών η από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

 Βιογραφικό σημείωμα (CV)

 4.      Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής  : το επίπεδο B2 είναι το ελάχιστο απαιτούμενο (επικυρωμένη φωτοτυπία του διπλώματος από τη Γαλλική Πρεσβεία-Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών)

 5.      Επιστολή στα γαλλικά στην οποία θα αναπτύσσετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να σπουδάσετε αρχιτεκτονική στη Γαλλία (Lettre de motivation)

 Παράλληλα , κάθε Σχολή μπορεί να έχει ορισμένες ξεχωριστές απαιτήσεις όπως : συνέντευξη , portfolio, κλπ…