Οι σπουδές στη Γαλλία είναι απαιτητικές

 
Καλλιόπη

Οι σπουδές στη Γαλλία είναι απαιτητικές με υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα όσον αφορά το γλωσσολογικό τομέα.

Οι σπουδές στη Γαλλία είναι απαιτητικές, με αρκετές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσον αφορά το επίπεδο Μ2 (Didactique du FLE). Η συμμετοχή στο μάθημα σχεδόν επιβάλλεται και η σχέση των καθηγητών και των φοιτητών είναι άψογη. Οι καθηγητές είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους φοιτητές σε ό,τι και αν χρειαστούν και δεν τους γελοιοποιούν αν κάνουν κάποιο λάθος, αντιθέτως τους διορθώνουν! Δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας και της Ελλάδας-τουλάχιστον στο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης