Οι σπουδές στη Γαλλία είναι απαιτητικές > Grèce

Οι σπουδές στη Γαλλία είναι απαιτητικές

 
Καλλιόπη

Οι σπουδές στη Γαλλία είναι απαιτητικές με υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα όσον αφορά το γλωσσολογικό τομέα.

Οι σπουδές στη Γαλλία είναι απαιτητικές, με αρκετές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσον αφορά το επίπεδο Μ2 (Didactique du FLE). Η συμμετοχή στο μάθημα σχεδόν επιβάλλεται και η σχέση των καθηγητών και των φοιτητών είναι άψογη. Οι καθηγητές είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους φοιτητές σε ό,τι και αν χρειαστούν και δεν τους γελοιοποιούν αν κάνουν κάποιο λάθος, αντιθέτως τους διορθώνουν! Δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας και της Ελλάδας-τουλάχιστον στο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης