Σπουδές στην Γαλλία : παράδοση στην ιστορία της γνώσης

 
Αντουέλλα,

Αποφάσισα να ξεκινήσω τις σπουδές μου στην Γαλλία οδηγούμενη από την
αντίληψη πως οι σπουδές εδώ είναι υψηλού επιπέδου και προσδίδουν κύρος
στην μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία του κάθε φοιτητή. Αυτή η
αντίληψη επαληθεύτηκε πλήρως όταν γνώρισα από κοντά το γαλλικό
πανεπιστημιακό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα σπουδάζω Langues Etrangères
Appliquées στο Université de Toulouse 2-Le Mirail. Το πανεπιστημιακό
επίπεδο είναι υψηλότατο, καθώς τα μαθήματα διεξάγονται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Οι καθηγητές ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την πρόοδο μας
και έχουμε άμεση επικοινωνία μαζί τους καθώς έχουν στην διάθεση τους
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των φοιτητών και μάλιστα μας
στέλνουν επιπρόσθετη ύλη και πληροφορίες. Επιπλέον, το γαλλικό
εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους φοιτητές με
συνέπεια να είναι απόλυτα αξιοκρατικό. Ακόμη, το πανεπιστήμιο παρέχει
ποικίλες διευκολύνσεις προς τους φοιτητές, προκειμένου να διευκολυνθεί
η δουλειά που καλούνται να φέρουν εις πέρας. Για παράδειγμα, δίνεται η
δυνατότητα μέσω πολλών τμημάτων να μπορούν οι φοιτητές να διαμορφώνουν
οι ίδιοι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα τους. Αυτό το σύστημα έχει ως
αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγικότητα μας καθώς και η διάθεσή μας
για διάβασμα. Όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης στην Γαλλία και ειδικά
στην Toulouse είναι υψηλού επιπέδου. Οι κάτοικοι είναι πολύ φιλόξενοι
και ευγενέστατοι και έτοιμοι να βοηθήσουν όλους τους φοιτητές. Επίσης,
το γεγονός ότι υπάρχει η παροχή στεγαστικού βοηθήματος προς όλους τους
φοιτητές είναι αξιοθαύμαστο. Αυτή η παροχή σε συνδυασμό με τις σχετικά
χαμηλές τιμές σε όλα τα αγαθά, διευκολύνουν και βελτιώνουν την φοιτητική
ζωή στην Γαλλία. Σαν συμπέρασμα, η Γαλλία είναι το κατάλληλο μέρος για
άριστο επίπεδο σπουδών.