Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών > Grèce

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών

 
To Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων προσφέρει τις ακόλουθες ευκαιρίες για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε αξιόλογους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές άριστων επιδόσεων και εξαιρετικού επιπέδου

- πρόγραμμα Αριστείας: Το πρόγραμμα Αριστείας έχει ως σκοπό να φιλοξενήσει σε πρώτη φάση, έναν αλλοδαπό μαθηματικό σε ένα ή περισσότερα συνεργαζόμενα εργαστήρια με το Ίδρυμα. Όλοι οι τομείς των μαθηματικών μπορούν να επιλεγούν. Ο υπότροφος θα έχει χρηματοδότηση για παραμονή από 6 έως 12 μήνες (βεβαίως διανεμημένους σε τρία ακαδημαϊκά έτη). Ο μισθός του κατόχου της υποτροφίας Αριστείας θα είναι 6 200 € μηνιαίως.
- πρόγραμμα για νέους ερευνητές : το Ίδρυμα επιλέγει νέες/νέους μαθηματικούς ή μηχανικούς υπολογιστών και τους προσφέρει να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους κατά τη διάρκεια κάποιων μηνών στα εργαστήριά τους.
- πρόγραμμα για μεταδιδακτορικούς : Χρηματοδότηση  μεταδιδακτορικών σπουδών στα μαθηματικά ή στη βασική επιστήμη μηχανικών υπολογιστών. Πρόγραμμα διάρκειας ενός ή δύο ετών,  από τον Οκτώβριο 2013 στα εργαστήρια που συνεργάζονται με το Ίδρυμα.
- υποτροφία για μεταπτυχιακό της Σχολής Paris Graduate School of Mathematical Sciences (PGSM):  επιτρέπει στους επιλεχθέντες φοιτητές με παρουσίαση του φακέλου τους να επωφεληθούν μίας υποτροφίας μεταπτυχιακού προγράμματος και μιας προσωπικής παρακολούθησης που προσφέρονται από το Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων.
Διαδικασία εγγραφής στα προγράμματα, στην ιστοσελίδα :   www.sciencesmaths-paris.fr