Το ελληνικό τμήμα του πανεπιστημίου Montpellier 3 / Paul Valéry > Grèce

Το ελληνικό τμήμα του πανεπιστημίου Montpellier 3 / Paul Valéry

 
Το ελληνικό τμήμα ιδρύθηκε δύο χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση του καθηγητή Louis Roussel το 1973. Με την διαδικασία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναπτύχθηκε και τα μαθήματα οργανώθηκαν με έντονο ρυθμό

Από το τέλος της δεκαετίας του 1990, έγινε ένα από τα λίγα τμήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που προσφέρουν διπλώματα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, στον ερευνητικό και επαγγελματικό τομέα, και έχουν διαπολιτιστικό, διαπολιτισμικό, διεπιστημονικό και πολυεπιστημονικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει έτσι θεματικές έρευνας και διδασκαλίας των οποίων η πολυεστιακή φύση εκφράζεται σε διαλεκτική ανάμεσα στις επιστήμες της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της κουλτούρας (culture), του πολιτισμού (civilisation), της μετάφρασης, της μεταφρασιολογίας, της γλωσσολογίας, μεθοδολογίας της έρευνας.

 Τα διπλώματα :

 A) 2 Προπτυχιακά (Licences) :

- Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Πολιτισμός, ερευνητική κατεύθυνση.

- Ξένες Εφαρμοσμένες Γλώσσες, επαγγελματική κατεύθυνση.

 B) 2 Μάστερ :

- Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Πολιτισμός.

α) Ερευνητική κατεύθυνση (Γλώσσα, ελληνική λογοτεχνία, συγκριτική λογοτεχνία, ελληνική κουλτούρα (culture), ελληνικός πολιτισμός (civilisation), διαπολιτισμικότητα, μετάφραση, μεταφρασιολογία, γλωσσολογία).

β) Επαγγελματική κατεύθυνση: Δίγλωσση Μετάφραση (ελληνικά – γαλλικά).

γ) Επαγγελματική κατεύθυνση: Επιχείρηση και διαπολιτισμικότητα (ελληνικά – γαλλικά).

- Ξένες Εφαρμοσμένες Γλώσσες, επαγγελματική κατεύθυνση.

a) Τρίγλωσση Μετάφραση (ελληνικά – γαλλικά – αγγλικά).

β) Επιχείρηση και Διαπραγμάτευση Διεθνών Σχεδίων (ελληνικά – γαλλικά – αγγλικά).

 Γ) Doctorat Νεοελληνικών Μελετών (Γλώσσα, ελληνική λογοτεχνία, συγκριτική λογοτεχνία, ελληνική κουλτούρα (culture), ελληνικός πολιτισμός (civilisation), μετάφραση, μεταφρασιολογία, γλωσσολογία).

 

Στοιχεία υπευθύνου της έδρας:

 Καθηγητής Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

Στοιχεία επικοινωνίας:            τηλέφωνο στο πανεπιστήμιο: 0033 4 67 14 21 35

                                                τηλετυπία στο πανεπιστήμιο: 0033 4 67 14 23 79

                                                ηλεκτρονική διεύθυνση: constantin.angelopoulos@univ-montp3.fr

 

Ιστοσελίδα