Αιτήσεις για το πρώτο έτος σε γαλλικά Πανεπιστήμια > Grèce

Αιτήσεις για το πρώτο έτος σε γαλλικά Πανεπιστήμια

 
Οι αιτήσεις για το πρώτο έτος σε γαλλικά Πανεπιστήμια ξεκινούν στις 20 Ιανουαρίου και τελειώνουν στις 20 Μαρτίου 2013

Η αίτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας

http://www.admission-postbac.fr/

 

 

Σ’ αυτή την on-line αίτηση, ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει με σειρά προτίμησης, έως και 12  Πανεπιστήμια..

 

Καλή επιτυχία !!!