Αίτηση για τις Σχολές Τεχνών της Γαλλίας > Grèce

Αίτηση για τις Σχολές Τεχνών της Γαλλίας

 
Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.campusart.org, οι αλλοδαποί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στις Σχολές Τέχνης που συνεργάζονται με την υπηρεσία Campus France για την εισαγωγή τους σε κάποιο από τα προγράμματα σπουδών επιπέδου Licence, Master 1, Master 2 και διδακτορικού

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του δικτύου CampusArt θα διαρκέσει ως το τέλος Φεβρουαρίου 2013.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι φάκελοι υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία Campus France το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2013.

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, σας δίνονται αρχικά κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές τέχνης στη Γαλλία οι οποίες σας βοηθούν να προσανατολιστείτε προς μια Ανώτατη Σχολή (école supérieure) τέχνης ή εφαρμοσμένων τεχνών, προς μια ιδιωτική ή δημόσια σχολή ή ακόμα και προς ένα Πανεπιστήμιο.

Η επιλογή του προγράμματος σπουδών συνοδεύεται από μια γρήγορη και διαδραστική διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα και μοναδικό φάκελο για το σύνολο των σχολών του δικτύου.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται εντελώς δωρεάν μέχρι τη στιγμή όπου ο υποψήφιος αποφασίσει να αποδεχτεί την πρόταση για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που θα λάβει από το ίδρυμα που έχει επιλέξει.

  • Νοέμβριος 2012 – αρχές Μαρτίου 2013 : Έναρξη λειτουργίας του site - οριστική υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου
  • 20 Μαρτίου 2013 : Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής των φακέλων υποψηφιότητας  σε έντυπη μορφή  από την υπηρεσία Campus France
  • 21 Μαρτίου 2013 : Έναρξη τηλεφωνικών συνεντεύξεων, τηλεδιασκέψεων και υποβολής προτάσεων από τα ιδρύματα
  • 19 Απριλίου 2013 : Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τα ιδρύματα
  • 19 έως 30 Απριλίου 2013 : Απαντήσεις των υποψηφίων στις προτάσεις των ιδρυμάτων
  • 30 Απριλίου 2013 : Λήξη λειτουργίας του site, αποστολή προεγγραφής από τα ιδρύματα

Πληροφορίες : www.campusart.org