Υποτροφίες αριστείας από το Πανεπιστήμιο της Cergy-Pontoise > Grèce

Υποτροφίες αριστείας από το Πανεπιστήμιο της Cergy-Pontoise

 
Το Πανεπιστήμιο της Cergy-Pontoise προσφέρει υποτροφίες σε γάλλους ή αλλοδαπούς φοιτητές που θα εγγραφούν στο 2ο έτος ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ερευνητικής κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου Cergy-Pontoise για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014.

Το ύψος της υποτροφίας είναι 7.000 € για 10 μήνες.

Βασικά κριτήρια επιλογής αποτελούν η ακαδημαϊκή αριστεία και τα επαγγελματικά σχέδια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30 Μαρτίου 2013

Ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.u-cergy.fr, στη στήλη "recherche"

 

* Ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο