Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία > Grèce

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

 
9 και 10 Απριλίου
Ημερίδα ενημέρωσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το γραφείο Campus France της Αθήνας θα συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης   στις 9 και 10 Απριλίου και θα παρουσιάσει τις  μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία.

9 Απριλίου στο Ρέθυμνο

10 Απριλίου στο Ηράκλειο

 

Ο εκπρόσωπος Campus France  θα παρουσιάσει τη γαλλική ανώτατη εκπαίδευση και θα αναφερθεί στα εξής θέματα : Αναζήτηση του  προγράμματος σπουδών (Master), προϋποθέσεις, κόστος ζωής και υποτροφίες .

 

 

Πληροφορίες Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης  

2810 394010

http://career.admin.uoc.gr/

Address:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ