Υποτροφίες για Μάστερ με τη διάκριση « Université de Lyon » > Grèce

Υποτροφίες για Μάστερ με τη διάκριση « Université de Lyon »

 
Πρόγραμμα Avenir Lyon Saint-Etienne

Το Πανεπιστήμιο της Λυών, δεύτερη μεγαλύτερη σύμπραξη πανεπιστημίων της Γαλλίας, προσφέρει, στο πλαίσιο του προγράμματος Avenir Lyon Saint-Etienne, υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές οι οποίοι έχουν να επιδείξουν πολύ υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις και έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους σε ένα από τα παρακάτω έξι  προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με το κύρος του Πανεπιστημίου της Λυών :

 

  • Master Biosciences
  • Master Sciences de la matière
  • Master Nanoscale Engineering
  • Master ADMIRE
  • Master Altervilles
  • Master AlterEurope

Τα συγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που φέρουν τη διάκριση "Université de Lyon" είναι αναγνωρισμένα από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις χάρη στην ακαδημαϊκή τους αριστεία. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται από κοινού με μεγάλο αριθμό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και χορηγούν τίτλους σπουδών που πιστοποιούνται και από Πανεπιστήμια ή Ανώτατες Σχολές (« Grandes Écoles ») της Γαλλίας. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τους καλύτερους ειδικούς από ολόκληρο τον κόσμο (διδάσκοντες, ερευνητές και επαγγελματίες) οι οποίοι διασφαλίζουν την ποιότητα και τον πολυεπιστημονικό χαρακτήρα των προσφερόμενων προγραμμάτων.

 

Περί τίνος πρόκειται;

Οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν τόσο το 1ο όσο και το 2ο έτος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Μaster 1, Μaster 2). Οι υποτροφίες χορηγούνται για χρονικό διάστημα 10 μηνών και ανέρχονται σε 400 έως 800 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του φοιτητή.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Sophie Lespes, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο της Λυών
+33(0)4 37 37 43 36 – sophie.lespes@universite-lyon.fr