Δευτέρα 26 Αυγούστου
Το γραφείο Campus France θα ανοίξει στις 26 Αυγούστου

Το γραφείο Campus France θα παραμείνει κλειστό από την Πέμπτη 25 Ιουλίου μέχρι την Δευτέρα 26 Αυγούστου

Address:
ΕΛΛΑΔΑ