1η Ιουλίου 2014
Το Γαλλικό Ινστιτούτο σας προτείνει μια στοχευμένη προετοιμασία 20 ωρών με εξατομικευμένη παρακολούθηση
Venue:ΕΛΛΑΔΑ
Theme:Οι σπουδες στη Γαλλια, Αθήνα, Τοπική εκδήλωση

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

Προετοιμασία για τις σπουδές

    Εξοικείωση με την ανώτερη εκπαίδευση (Πανεπιστήμια, Σχολές...)

Εξάσκηση στην κατανόηση ενός πανεπιστημιακού μαθήματος, τεχνική σημειώσεων, προετοιμασία προφορικής και γραπτής εργασίας κ.λπ.

Εισαγωγή στις τεχνικές της έρευνας

Προετοιμασία για τη ζωή στη Γαλλία

 Στοιχεία της καθημερινής ζωής (άνοιγμα λογαριασμού, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.)

Ανακάλυψη της γαλλικής κοινωνίας (ΜΜΕ, ελεύθερος χρόνος κ.λπ.)

    Διαπολιτιστική προσέγγιση

 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

-1η-10 Ιουλίου 2014

Τρίτη 10.00' - 14.00',

Τετάρτη και Πέμπτη 10.00' - 13.00'

Τιμή 200 €

Πληροφορίες 210 33 98 323

cours@ifa.gr

Address:
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Σίνα 31
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ